Trustpilot
100% säker betalning / Fri frakt från 499 kr / Leveranstid 2-5 vardagar

Profilering och reklam


Vi trycker kläder med vinyl, dekaler, etsar glasföremål, gör klistermärken med mera.

Rekommenderar att skicka en högupplöst bild på logotypen, helst vektoriserad.
Detta för att slippa merkostnad för att få till ett bra tryck.  

Vi kommer erbjuda tjänsten mer utförlig på ebutiken inom tid.
Går att diskutera vad Ni önskar och vad vi kan erbjuda per email ( [email protected] )

Har Du kläder och behöver trycket? Inga problem vi löser det. 

Allt är i dagsläget 50% handgjort

Priser utöver produkt
Startavgift: 150 kr
Timkostnad för arbete av logga: 150 kr

Pris ex: 

T-shirts 149-199 kr
Etsade glas 40 kr/st eller 70 kr/par
Nyckelband 40 kr/st


Orderbekräftelse
Du som kund får alltid en orderbekräftelse per e-post vid varje order. Orderbekräftelsen innehåller totalpris på er order. Denna orderbekräftelse måste godkännas för att produktion/leverans ska starta. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post. Efter godkänd orderbekräftelse kan inga ändringar göras. 
Godkänd orderbekräftelse är bindande.

Korrektur
Du som kund får alltid ett korrektur på dina beställda produkter. Korrekturet visar hur produkten kommer att se ut med tryck, brodyr eller annan profilering. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej. Korrekturet måste godkännas av dig innan vi startar produktionen. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post. Efter godkänt korrektur kan inga ändringar göras. Godkänt korrektur är bindande. 

Kundens ansvar
Det åvilar kunden att kontrollera att översänt korrektur och orderbekräftelse är korrekt vid godkännande av dessa. Godkänt korrektur och orderbekräftelse är bindande och kan ej ändras. Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras. Köparen ansvarar för att den angivna leveransadressen är rätt.

Referenser
Köparen godkänner att produkter som beställs av Börjes koja kan användas som digitala referenser på webbplats Börjes koja eller i andra digitala medier.

Leveransvillkor
Leveranstid är beroende av produkt och anges i er orderbekräftelse eller offert. Kostnaden för frakt kan tillkomma på ovanstående priser. För order/beställning som inte fullföljs förbehåller vi oss rätten att debitera er för övriga kostnader som svarar mot kostnader för bl a frakt, returfrakt, hanteringsavgift och expeditionsavgift. Vi levererar din leverans enligt överenskommelse och gäller från godkänt korrektur och orderbekräftelse. Vi skickar alla produkter med företagspaket. Vi levererar alltid till gatuadresser. Vid tillfällen då det uppstår leveransproblem som vi ej kan styra över, så som naturkatastrofer, fel på fraktbolags transportmedel, stöld, översvämningar, brand, felleveranser från fabrik eller liknande, då leveranser ej kan fullföljas i tid, får vi ej ställas till svars vare sig rättsligt, ekonomiskt eller på annat sätt för detta.
Vi reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Levererat antal faktureras. 


Leverans av din beställda produkter
Normal leveranstid av profilerade produkter är 1-4 veckor. Din beräknade leveranstid står angivet i din orderbekräftelse.

Äganderättsförbehåll
Alla varor förblir Börjes koja egendom till full likvid erhållits.

Reklamation
Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor ber vi dig omedelbart kontakta kundservice. Returnera aldrig varor utan att först ha diskuterat reklamationen med Börjes koja. Reklamation av vara med synligt fel ska aviseras inom 7 dagar. Returer av reklamerade varor ska innehålla anledning av reklamation och faktura eller orderbekräftelse. Reklameras inte varan inom 7 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Vad gäller vårt ansvar för fel och/eller dröjsmål, skall reglerna i köpslagen gälla med det undantaget att vi inte skall ansvara för någon indirekt skada.

Produkter
Av tekniska skäl är vissa nyanser av produkter svåra att återge i bild. Därför kan någon färg skilja sig en aning från den verkliga produkten.

Bytesrätt
Bearbetade, tryckta, graverade eller märkta produkter bytes ej.

Ångerrätt
Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. I de fall märkning ej har påbörjats försöker vi dock alltid i möjligaste mån tillgodose en kunds önskan om att avbryta köpet. Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

Returer
Eventuella leveransanmärkningar skall vara oss tillhanda inom 7 dagar från det att varan/varorna mottagits. Returnera inte produkter innan ni har kontaktat Börjes koja. Eventuell retur ska innehålla varan/varorna i nyskick och i originalförpackning.


                                                              


Trustpilot